Izrada web stranica

Zaštita privatnosti

Snježana Štefinovec web i grafički dizajner

Podaci koje korisnik upisuje putem obrasca na stranici https://snjezana.lyra-media.com.hr

ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su povjerljivi i štitim ih sukladno zakonskim odredbama.
Osobni podaci će biti upotrijebljeni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju suglasnost.

Jezik »